Програми навчальних дисциплін

Правова статистика

Історія держави і права України

Ораторське мистецтво (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Ораторське мистецтво

Юридична деонтологія

Юридична деонтологія та професійна  етика(спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

 Історія вчень про державу і право

Історія держави і права зарубіжних країн

Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

Загальні навчальні правничі компетентності (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

 Юридична  деонтологія та професійна  етика

Права, свободи та обов”язки людини і громадянина (гендерний ракурс)