Програми навчальних дисциплін

Юридична деонтологія та професійна етика (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Юридична деонтологія та професійна етика

Правові системи сучасності

Історія держави і права України

Ораторське мистецтво (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Ораторське мистецтво

 Історія вчень про державу і право

Історія держави і права зарубіжних країн

Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

Загальні навчальні правничі компетентності (ОП “Міжнародне та європейське право”)

Права, свободи та обов”язки людини і громадянина (гендерний ракурс)