Програми навчальних дисциплін

МП Юридична деонтологія та професійна етика

ПР Юридична деонтологія та професійна етика

Правові системи сучасності

Правова статистика

Історія держави і права України

Ораторське мистецтво (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Ораторське мистецтво

Юридична деонтологія

 Історія вчень про державу і право

Історія держави і права зарубіжних країн

Теорія держави і права

Загальні навчальні правничі компетентності

Загальні навчальні правничі компетентності (спеціальність “Міжнародне та європейське право”)

Права, свободи та обов”язки людини і громадянина (гендерний ракурс)