Засідання робочої групи з розробки проєкту освітньо-професійної програми Право другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 Право

29 січня 2024 року відбулося засідання робочої групи з розробки проєкту освітньо-професійної програми Право другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 Право під головуванням гаранта ОП – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки кафедри судочинства Ю.В. Кернякевич-Танасійчук та за участю директора Навчально-наукового юридичного інституту – кандидата юридичних наук, професора, Ю.І. Микитина,  де було розглянуто та узагальнено надані пропозиції щодо проєкту ОП під час громадського обговорення.

Нагадаємо, що проєкт ОП був розміщений на сайті університету та навчально-наукового юридичного інституту. Стейкхолдери мали можливість подання пропозицій з 22 грудня 2023 року по 22 січня 2024 року. У цей період гарант та кафедри вели також робочі обговорення з роботодавцями, студентами, випускниками ОП, було проведено опитування зацікавлених суб’єктів.