Зустріч дирекції ННЮІ та гаранта ОП «Право» другого (магістерського) рівня зі студентами 1-го курсу магістратури

18 вересня 2023 року відбулася зустріч директора ННЮІ Ю.І. Микитина, заступниці директора О.С. Олійник та гаранта ОП «Право» другого (магістерського) рівня Ю.В. Кернякевич-Танасійчук зі студентами 1-го курсу магістратури.

Передусім Ю.І. Микитин привітав студентів з початком навчального семестру. Гарант ОП Ю.В. Кернякевич-Танасійчук ознайомила здобувачів освіти зі змістом освітньої програми, правами й обов’язками учасників освітнього процесу. Окрему увагу зосередила на питаннях дотримання вимог академічної доброчесності.  Крім того, було наголошено на можливості здобувачів освіти брати активну участь у покращенні та вдосконалені освітньої програми шляхом внесення пропозицій. У свою чергу О.С. Олійник роз’яснила студентам  окремі організаційні аспекти навчального процесу.